کلاسور یکی از پرکاربردترین و اصلی ترین ابزارهای بایگانی،نام دیگر آن همان جزوه دان است، که البته استفاده از آن فقط محدود به آرشیو ادارات نمی شود و در خانه یا مدرسه نیز از انواع مختلف کلاسور بسیار استفاده می شود.

در دسته بندی لوازم بایگانی کلاسور و زونکن در یک دسته قرار میگیرند. ساختار و کاربرد هر دو مشابه است. فرق اصلی آنها در میزان گنجایش، درجه حفاظت و امنیت آنها است و این تفاوتها هم از نوع حلقه و اندازه عطف ناشی می شود. در ادامه بیشتر در این باره توضیح می دهیم.

تفاوت زونکن و کلاسور

کلاسور تعداد بیشتری حلقه نسبت به زونکن دارد؛ زونکن ها تنها دارای دو حلقه بوده، در صورتی که کلاسورها دو حلقه و تعداد بیشتری نیز دارند. تفاوت دیگر آنها در نوع باز و بسته شدن آن است؛ به این صورت که کلاسور را باید از دو طرف داخل حلقه به سمت خارج فشار وارد کرد تا حلقه از وسط باز شده و بتوان برگه ها را خارج و یا جا به جا کرد اما برای زونکن باید اهرم مخصوص آن را به سمت بالا بکشید تا حلقه ها باز شود و بتوانید اسناد و مدارک خود را بایگانی کنید.

کلاسورها سایزهای مختلفی دارند، اما متداولترین سایز کلاسورها عبارتند از:

  • سایز A4
  • سایز  A3
  • سایز A2

نمایش دادن همه 2 نتیجه